Λαογραφικά στοιχεία

Ως "ευλογημένη γη", χαρακτηρίζεται η περιοχή οικισμού Μυρσίνης για την αντισεισμικότητα της.

Ο Δημήτρης Ρούμπας, πολιτικός μηχανικός – τοπογράφος, μελετητής μας είπε:

Ή περιοχή οικισμού Μυρσίνης, Στρουσίου και μέρος της περιοχής

  

Χάρτης Νο 5: Σχηματική παράσταση, κατά προσέγγιση,του ψαμμιτικού πετρώματος, κάτω από τον οικισμό της περιοχής Μυρσίνης

Λεχαινών και Ανδραβίδας, βρίσκεται πάνω σ’ ένα σκληρό ψαμμιτικό πέ­τρωμα, που αρχίζει σε λίγες δεκάδες μέτρα από την επιφάνεια του εδά­φους με ποικίλο πάχος (αρχίζει από τα 150 μ. περίπου). Το πέτρωμα αυτό δημιουργεί συνθήκες "καλής συμπεριφοράς" της Μυρσιναϊκής γης έναντι των σεισμών, γι’ αυτό και οι ζημιές από τους μέχρι σήμερα σεισμούς είναι γενικά πολύ μικρότερες, από άλλες περιοχές ή σχεδόν ανύπαρκτες. Δηλαδή το ψαμμιτικό αυτό πέτρωμα ισορροπεί τις σεισμικές δυνάμεις και λειτουργεί σαν ένα καλό θεμέλιο κάτω από τον οικισμό της Μυρσίνης".

Με βάση αυτό το επιστημονικό δεδομένο, η γη της περιοχής Μυρσίνης φαίνεται να είναι η μόνη αξιόπιστη – σε περίπτωση σεισμού – και κατάλ­ληλη ως εκ τούτου για ασφαλή κατοίκηση, περιοχή στο νομό!

Έτσι, επίσης, αποδεικνύεται ότι δεν ήταν τυχαίο ότι η Μυρσίνη έμεινε ανέπαφη απ’ όλους τους σεισμούς που έγιναν στην περιοχή, όσο κατα­στροφικοί κι αν ήταν, όπως:

Του Χαβαρίου, το 1909. (Το Χάβαρι ισοπεδώθηκε) –

Του Βαρθολομιού, το 1910 –

Της Κυλλήνης, το 1920 –

Της Ζακύνθου, το 1953 –

Της Ορεινής Πηνείας, το 1954 –

Των Λεχαινών, το 1955 –

Του Βαρθολομιού, το 1988 : με καταστροφές επίσης πολύ μεγάλες, εκτός του Βαρθολομιού και στο Νεοχώρι, Μάχου, Κυλλήνη κ.ά.) καθώς και σε άλλους σεισμούς, όπως ο καταστροφικός

Tου Πύργου, 1993 κ.λπ.

Ο Καιρός στο χωριό μας

Cannot get Mirsini location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Επισκεφθείτε μας