Ήθη και Έθιμα

β.Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟΥ

Το προικοσύμφωνο και η σύνταξή του ήταν πολλές φορές κάτι ¨επίπονο¨ που έφτανε κάποιες φορές επίσης να δρα ¨ αφαιρετικά¨ ως προς την ανθρώπινη υπόσταση και στην προσωπικότητα γενικά. Αρκετά συμπεθεριά είχαν διαλυθεί για έναν ¨τέντζερη¨ (κατσαρόλα) ή ένα ¨κακάβι¨ (καζάνι) που δεν έγινε δεκτό να γραφεί στον κατάλογο του προικοσύμφωνου ή που γράφηκε και δεν δόθηκε!.

Στο προικοσύμφωνο φαινόταν ποια είναι η προίκα της νύφης. Συντάσσετο σ’ένα πρόχειρο χαρτί, όπως τα ιδιωτικά συμφωνητικά, αλλά η δύναμή του ήταν τεράστια, όπως προείπαμε. Στο επάνω μέρος του χαρτιού σχηματιζόταν το σύμβολο του Σταυρού και υπογραφόταν κανονικά.

Το προικοσύμφωνο ήταν ¨νόμος¨ που ετηρείτο με ευλάβεια. ΄Ηταν όμως και αποτρεπτικό μέσον για κάποιες πιθανές ¨πονηριές¨. Τα προικοσύμφωνα ετηρήθηκαν στο χωριό μέχρι και την δεκαετία σχεδόν του ’60.

Επισκεφθείτε μας