Ήθη και Έθιμα

Οι μεγάλοι στην ηλικία κάτοικοι του χωριού μας μιλούν για ένα ακόμη έθιμο που επικρατούσε αρκετά χρόνια πριν. Πρόκειται για τα χελωνοπατήματα που γίνονταν την παραμονή της «Σωτήρως» στις 5 Αυγούστου.

Ομαδικά έμπαιναν άντρες στο λαγκάδι ως τη μέση και πατούσαν τη λάσπη. Τα χέλια και άλλα ψάρια έβγαιναν προς την επιφάνεια ή προς τις όχθε και τα έπιαναν.

 

Επισκεφθείτε μας