Η Ενορία μας

20200514_193434.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗΣ

 

         Αδελφοί μου, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

         Από  την Κυριακή 17 Μαΐου 2020 επιτρέπεται και πάλι η παρουσία πιστών στα Ιερά Μυστήρια και τις Ιερές Ακολουθίες των Ιερών Ναών της Εκκλησίας της Ελλάδος με τις παρακάτω προϋποθέσεις που θα ισχύουν έως τις 5 Ιουνίου 2020 :

1. Κατά την είσοδο στον Ιερό Ναό εφαρμόζεται σύστημα ελεγχόμενης αναμονής των πιστών προς αποφυγή συνωστισμού και είναι απαραίτητη η τήρηση της αποστάσεως του ενός και ημίσεως (1,5) μέτρου μεταξύ όσων αναμένουν.

2. Το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που εφαρμόζει τον έλεγχο αναμονής στην είσοδο του Ιερού Ναού συνίσταται να φέρει τα υπό του νόμου προβλεπόμενα μέτρα προστασίας (μάσκα, γάντια κτλ).

3. Ο συνολικός αριθμός των πιστών για τον καθ’ ημάς Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Μυρσίνης, οι οποίοι μπορούν να παρευρίσκονται, εντός του Ιερού Ναού, ορίζεται στους τριάντα (30) στον κυρίως Ιερό Ναό και πέντε (5) στον γυναικωνίτη του Ιερού Ναού, πλέον του (ή των) υπευθύνου (ή υπευθύνων). Ο αριθμός αυτός έχει καθοριστεί σύμφωνα με την αναλογία του ενός προσώπου ανά δέκα (10) τ. μ. επιφανείας του Ιερού Ναού (στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι βοηθητικοί χώροι) και με ελάχιστη απόσταση ενός και ημίσεως (1,5) μέτρου μεταξύ τους.

4. Τυχόν περισσότεροι απ’ όσους πιστούς επιτρέπεται να εισέλθουν εντός του Ιερού Ναού, θα παραμείνουν στον προαύλιο χώρο αυτού προσευχόμενοι και τηρώντας την απόσταση του ενός και ημίσεως (1,5) μέτρου μεταξύ τους, αφού θα έχουν ανοιχθεί τα εξωτερικά μεγάφωνα κατά τις ώρες και στο επίπεδο εκπομπής ήχου που επιτρέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

5. Στην είσοδο θα υπάρχουν σταθμοί αντισηπτικών προκειμένου όσοι πιστοί εισέρχονται να τηρούν απαραίτητα την υποχρεωτική για όλους διαδικασία απολυμάνσεως των χεριών.

6. Ο φυσικός εξαερισμός των Ιερών Ναών, ενόσω παραμένουν ανοιχτοί, είναι υποχρεωτικός. Επίσης θα υπάρχει συχνή και σχολαστική καθαριότητα, των σημείων και των επιφανειών του Ιερού Ναού στα οποία παρατηρείται συχνή πρόσβαση των πιστών, με την χρήση αντισηπτικού διαλύματος.

7. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον Ιερό Ναό, οι πιστοί, με προσωπική τους ευθύνη και μέριμνα, συνίσταται να φέρουν προστατευτική μάσκα, την οποία ασφαλώς και θα αφαιρούν προσερχόμενοι στη Θεία Μετάληψη.

8. Κατά την προσέλευση στη Θεία Μετάληψη πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια οι αποστάσεις μεταξύ των πιστών. Επίσης κατά τη διανομή του αντιδώρου, του άρτου, των κολλύβων κ.λπ. ευλογιών πέραν της τηρήσεως των αναλόγων αποστάσεων, πρέπει να τηρούνται και οι σχετικές υγειονομικές προφυλάξεις.

9. Όσοι πιστοί ανήκουν στις υγειονομικά ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, ασθενείς που πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα  ή σακχαρώδη διαβήτη  ή καρδιαγγειακά νοσήματα, ανοσοκατεσταλμένοι και γενικά πρόσωπα που παρουσιάζουν συμπτώματα ασθενείας), πρέπει να αποφύγουν την έξοδο από το σπίτι, χάριν της προστασίας της υγείας. Εάν επιθυμούν την κατ’ οίκον εξυπηρέτηση των εκκλησιαστικών αναγκών τους, δύναται ο Εφημέριος του Ιερού Ναού, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προφυλάξεως, να επιτελέσει το αδιάπτωτο ποιμαντικό του καθήκον.

       Τέλος για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρακαλούμε να απευθύνεστε στον Εφημέριο του Ιερού Ναού στο τηλ. 26230 23825.

ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΚΚΛ.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

† Πρεσβ. Νικόλαος Α. Κλουμάσης

Επισκεφθείτε μας