Το Χωριό μας

agpan2019b

 

Ακολουθούν η Βιογραφία και το Απολυτίκιον του Αγίου.

Βιογραφία

Ο Νεομάρτυρας αυτός μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη για τη χριστιανική του πίστη, στις 24 Ιουνίου 1765 μ.Χ. Το τίμιο λείψανο του, ενταφιάστηκε από τους χριστιανούς με τιμές στον Ναό της Ζωοδόχου Πηγής στην Κωνσταντινούπολη. (Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ο μάρτυρας αυτός μαρτύρησε το έτος 1767 μ.Χ. και σε ηλικία 20 χρονών).

 

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος γ´. Θείας πίστεως.

Θεῖον βλάστημα τῆς Καισαρείας, καὶ ὁμότροπος τῶν ἀθλοφόρων ἀνεδείχθης, Παναγιώτη μακάριε· τοῦ γὰρ Σωτῆρος κηρύξας τὸ ὄνομα, ὑπὲρ αὔτοῦ τὸ σὸν αἷμα ἐξέχεας. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν το μέγα ἔλεος.

Καλούνται οι απανταχού Παναγιώτηδες και όλοι οι πιστοί να τιμίσουν με τη παρουσία τους τη μνήμη του Αγίου.

Η μνήμη του Αγίου θα εορτάζεται την 24η Ιουνίου κάθε έτους, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μυρσίνης.

 

agios panagiwtis 24 iouniou 2018

 

Επισκεφθείτε μας